วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

อบรมรุ่นที่ 28

banhed
รุ่นที่ 28
สำหรับการที่ได้อบรม ณ ที่สำนักงานใหญ่บ้านเห็ดนั้นมีความประทับใจอย่างที่สุดคืออาจารย์ ทวียศ ศรีสกุลเมฆีและอาจารย์ผู้ช่วยทุกๆท่านที่มีความเป็นกันเองและสามารถให้ความเข้าใจในการอบรมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกันอบรมจึงทำให้การอบรมในรุ่นที่28 และรุ่นต่อๆไปมีแต่ความสุขกันทุกๆท่านครับ
ดู ศูนย์เรียนรู้เห็ดมีแสงระยอง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

การดูแลเห็ดนางฟ้า


บ้านเห็ด
ดอกเห็ดที่สวยงาม
ก่อนการเปิดดอกควรนำก้อนเชื้อเห็ดมาวางไว้ประมาณ 3-4 วัน เห็ดนางฟ้าจะเปิดถุง โดยเอาจุกสำลีออก นำก้อนไปเรียงซ้อนกัน จะใช้ชั้นไม่ไผ่ตัว A หรือชั้นแขวนพลาสติกก็ได้ รดน้ำ รักษาความชื้นให้มากในโรงเรือนให้มากกว่า 70 % วันละ 2-6ครั้ง ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ โดยสเปรย์น้ำเป็นฝอย ระวังอย่ารดน้ำเข้าในถุง เพราะถุงจะเน่าและเสียเร็ว หลังจากบ่มเชื้อครบ 30-35 วัน นำก้อนเชื้อเข้าสู่โรงเรือนเปิดดอก โดยแกะกระดาษเขี่ยข้าวฟ่างและสำลีออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นโรงเรือนรดน้ำให้ชุ่ม วันละ 3 เวลา คือ เช้า เที่ยง เย็น เห็ดจะออกดอก ได้ดี ตัดแต่งตีนเห็ด
foxyform